Které firmy mají obchodní zástupce?

09.02.2013 21:46

Odpověď může být následující. Stejně tak, jako má každá firma své výrobní, provozní, personální nebo ekonomické oddělení, má i úsek obchodní. Nebo minimálně několik osob, které se obchodu věnují. V případě malých firem se může jednat přímo o majitele společnosti, v případě větší firmy může jít o složitější strukturu od obchodního ředitele až po obchodní zástupce. V případě menších firem funguje obchod mnohdy pasivně, nové zakázky přichází z řad stálých zákazníků nebo tak, že si zákazník firmu najde sám. Pokud se nebavíme např. o internetových obchodech, které běžně nikoho v „terénu“ nepotřebují, dojdeme ke zbytku firem, které minimálně čas od času své obchodní záležitosti musí vyřešit u zákazníka.

Ať už jde o prezentaci služeb nebo zboží, dohodnutí smluvních podmínek nebo jen zdvořilostní a pravidelnou návštěvu a kontrolu, zda je vše v pořádku. Právě tyto věci běžně řeší obchodní zástupci neboli obchodníci, jen dnes se vlivem anglických termínů nazývají např. Account manager nebo Sales manager a proto téměř většina firem své obchodní zástupce má – jen jsou jejich funkce spojené ještě s dalšími činnostmi nebo mají jen jiný název. S profesí obchodní zástupce se ale běžně setkáme u firem, které mají dlouhodobě více svých obchodních zaměstnanců rozděleno podle lokalit nebo podle svých zákazníků, jsou vybaveni auty a pravidelně je navštěvují a pomáhají s objednáváním zboží nebo služeb. Často mají za úkol také oslovování nových zákazníků. O konkrétních rozdílech u jednotlivých obchodních profesí v dalším článku.